Denk voor de inschrijving van uw kind ook aan jullie rol en verantwoordelijkheid als ouder(s):
- het niet meesturen van zieke of mogelijks besmette kinderen
- het belang om een kind te kunnen ophalen of laten ophalen wanneer dit ziek is tijdens het aanbod,
- respecteren van bubbels voor-; tijdens en na het aanbod
- indien je kind besmet is en in de voorbije 2 dagen deelnam aan een aanbod laat dit dan aan de organisatoren weten
- ook met betrekking tot het advies om kinderen en jongeren bij voorkeur slecht aan 1 weekaanbod te laten deelnemen is er een grote verantwoordelijkheid bij jullie als ouders.
Ons vrijetijdsaanbod is onder voorbehoud van de invloed van COVID-19 en de eventuele extra maatregelen.
Alvast bedankt voor uw begrip!


Over

Het stadsbestuur van Bree voorziet in een ruim vrijetijds-, vakantie- en opvangaanbod. Gebruiksgemak voor onze inwoners staat daarbij voorop. Daarom bieden we u via deze toepassing de mogelijkheid om van thuis uit in te schrijven voor het aanbod van de kinderopvang, de sport-en de jeugddienst.

Voortaan kunt u online het aanbod raadplegen, uw factuur betalen en – indien van toepassing – uw fiscaal attest opvragen.

Uiteraard kunt u het aanbod nog steeds terugvinden via het stadsmagazine en onze andere communicatiekanalen.

back to top