Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie 2016

Registratie bij Kwandoo

·  
Je dient je in de toepassing éénmalig te registeren en een account aan te maken. Als ouder kan je verschillende kinderen aan je account toevoegen. Eénmaal je geregistreerd bent, kan je uit het aanbod een keuze maken en deze digitaal reserveren en betalen. Voor de buitenschoolse en vakantieopvang dien je na het registreren langs te gaan in één van de locaties om de nodige administratie in orde te brengen.

·       Bij het registreren dient het rijksregisternummer van de ouder als verplicht veld ingevuld te worden om dubbele accounts te vermijden. Ook als je kinderen aan je account toevoegt, dien je hun rijksregisternummer in te geven. Je vindt deze op de klever van het ziekenfonds of op de kids-ID (het nummer dat begint met de omgekeerde geboortedatum). Uit de rijksregisternummers worden enkel gegevens gegenereerd, ze worden niet gebruikt voor andere doeleinden en zijn niet zichtbaar voor het bevoegde personeel van de stadsdiensten.
·       Gescheiden ouders kunnen elk hun eigen login aanmaken. Het kind kan nadien gekoppeld worden aan beide ouders. Op deze manier krijgen de ouders de facturen en de fiscale attesten van de inschrijvingen die ze zelf gemaakt hebben.

Inschrijven voor activiteiten

·      
Inschrijven is steeds noodzakelijk. Voor alle activiteiten kan je steeds online kijken of er nog plaats is.

·       Het maximum aantal plaatsen is afhankelijk van de aard van de lessenreeks, het sportkamp of de activiteit, van het aantal begeleiders en van de locatie. Volzet is volzet.
·       Bij de sport- en de jeugddienst moet vooraf betaald worden. Er kan online betaald worden bij inschrijving. Bij de kinderopvang ontvang je na het verstrijken van de maand een factuur. Betaling van de factuur dient te gebeuren binnen de maand. Bij niet betaling kan een kind uitgesloten worden om in te schrijven voor nieuwe activiteiten van de desbetreffende dienst.

  Inschrijvingsmomenten

·       Voor opvang tijdens het schooljaar kan het hele schooljaar door worden ingeschreven. Voor het vakantieaanbod kan vanaf vastgelegde momenten ingeschreven worden. De inschrijvingsperiode zal altijd tijdig doorgegeven worden via Kwandoo en andere communicatiekanalen.

Annulatievoorwaarden

·      
Het algemeen principe is reserveren = betalen. Wanneer jouw kind toch niet naar een activiteit komt, moet je dit altijd schriftelijk (bij voorkeur via e-mail) doorgeven aan de desbetreffende dienst. Gereserveerde plaatsen worden enkel terugbetaald in geval van ziekte en met een geldig doktersattest (sport- en jeugddienst) . Bij de kinderopvang wordt een annulatievergoeding aangerekend bij laattijdige annulatie.

·       Bij de kinderopvang kan tevens kosteloos geannuleerd worden met een attest ‘economische werkeloosheid’ mits tijdig schriftelijke melding (ten laatste op de eerste dag van de afwezigheid) en het attest binnen de 5 dagen wordt binnengebracht in de kinderopvang.
·       Wanneer een cursus, sportkamp, uitstap, activiteit,… wordt geschrapt door te weinig deelnemers en er voor jou geen alternatief is, krijg je het inschrijvingsgeld terug. Hou er rekening mee dat terugbetalingen van de sport- en jeugddienst niet onmiddellijk na de annulatie of ziekte uitgevoerd kunnen worden.

Algemene weetjes
·       Respecteer de uren van de lessenreeksen, sportkampen of activiteiten. Bij uitstappen vertrekken we graag stipt, gelieve 10 minuten eerder aanwezig te zijn.
·       Mag je kind na een activiteit alleen naar huis, geef dan vooraf een schriftelijke toestemming aan de begeleiders, animatoren of verantwoordelijken.
·       Als je kind een hele dag sportkamp, cursus of activiteit heeft, geef dan een lunchpakket mee. Geef voor activiteiten van de sport- en jeugddienst daarnaast genoeg drinken en een gezond tussendoortje mee. Bij de kinderopvang zitten versnaperingen en drankjes inbegrepen in de prijs.
·       De deelnemers aan de activiteiten zijn verzekerd voor lichamelijke schade en ongevallen. Bril- en kledijschade zijn echter uitgesloten.
·      
Tijdens de activiteiten worden foto’s gemaakt. Door je kind in te schrijven neem je hier kennis van en geef je ons de toestemming om het beeldmateriaal te gebruiken op websites en/of publicaties. Indien je niet wil dat we beeldmateriaal van je kind maken, geef je dit aan in Kwandoo en meld je dit tevens, voor de aanvang van elke activiteit, schriftelijk aan de dienst.

·       De medische gegevens die opgevraagd worden via Kwandoo dienen jullie steeds up-to-date te houden. De inrichters zijn in geen geval aansprakelijk voor ongevallen en schade, veroorzaakt buiten de opgegeven uren. à De organisatie blijft aansprakelijk en verzekerd totdat het kind wordt opgehaald.
·       Als je kind bewust iets of iemand schade toebrengt of kwetst, dan moet jij (of je familiale verzekering) de kosten betalen.
·       Breng je kind naar onze activiteiten in sportieve kledij of speelkledij. De kledij kan vuil worden bij het spelen of knutselen. Zorg voor kledij die aangepast is aan de weersomstandigheden. Een pet en zonnecrème bij warm weer, regenjas bij slecht weer… Geef kleuters reservekledij mee.
·       Schrijf naam op rugzak, kledingstukken, brooddoos…en vraag er op tijd naar indien je materiaal verloren bent.
·       Breng GEEN waardevolle spullen mee (gsm, portefeuille, geld…). Het stadsbestuur is niet aansprakelijk voor schade of verlies van spullen.
·       Bij het registreren wordt een e-mailadres opgevraagd. Het e-mailadres wordt enkel gebruikt om informatie in verband met de diensten en de activiteiten te verspreiden. Dit e-mailadres zal niet worden doorgegeven aan externen.

Fiscaal attest

·      
De kosten van de kinderopvang en activiteiten van de sport- en jeugddienst zijn tot 12 jaar fiscaal aftrekbaar. Het fiscale attest kan geraadpleegd en geprint worden vanuit de klantenzone op Kwandoo. Op het fiscale attest staan enkel effectief betaalde bedragen vermeld. Terugbetaalde bedragen, boetes of openstaande facturen staan hier niet op vermeld.Terugbetalingen door derden

  ·       Sommige mutualiteiten en werkgevers betalen bepaalde activiteiten gedeeltelijk terug, informeer even bij je mutualiteit of werkgever of het die mogelijkheid biedt. Wanneer je een opleiding volgt bij de VDAB kan het zijn dat de opvang in de kinderopvang tijdens deze momenten terugbetaald wordt. Informeer hiervoor bij de VDAB of dit bij jouw opleiding het geval is.

Ongeval en verzekering:

·      
Als je kind een ongeval krijgt, krijg je een ongevallenformulier mee. De dienst vult de gegevens over het ongeval en eventuele aansprakelijkheid in en ondertekent het formulier. Je vervolledigt de gegevens van het “slachtoffer” en laat een arts de medische verklaring invullen. Je bezorgt dit formulier de volgende werkdag aan de betrokken dienst. Je betaalt alle kosten en vraagt aan je mutualiteit een attest voor het remgeld. Van de apotheker vraag je een onkostennota. Beide documenten bezorg je aan de verzekering. Bewaar hiervan een kopie tot het ongeval volledig afgehandeld is.

Briefwisseling, facturen, terugbetalingen, enz.

·      
Diegene, op wiens naam de account is aangemaakt, is ook diegene die alle e-mails, briefwisseling, bevestigingen, evt. facturen en terugbetalingen ontvangt. Ook het fiscale attest wordt op naam van de accounthouder opgemaakt. Deze documenten worden NIET gewijzigd. Houd hier rekening mee bij het opmaken van je account. Gescheiden ouders kunnen elk hun eigen login aanmaken.

Vragen?
·       Je kan ons bereiken per telefoon of per mail:

Contactgegevens

·       Jeugddienst - Markt z/n – 089 84 85 67 - jeugd@bree.be
·       Sportdienst - Sportlaan 6 - 089 84 85 45 – sport@bree.be
·       Kinderopvang:
o   IBO Holder de Bolder - Schoolstraat 69 – 089 20 33 50 – kinderopvang@bree.be
o   ZBO ’t Ittertuintje – Opitterkiezel 204 A - 089 86 43 53 – 0470 63 72 43 – ittertuintje@dewissel-opitter.be
o   ZBO Pinoccio – Jef van Hoofstraat – 089 46 16 77 – 0497 93 02 33 – pinocciovzw@gmail.com
o   Vakantieopvang Holder de Bolder – Schoolstraat 69 – 089 20 33 50 – kinderopvang@bree.be

Je bent tijdens de openingsuren (zie www.bree.be) uiteraard ook welkom aan het loket van de diensten.


Door de inschrijving verbindt men zich ertoe kennis te nemen van de voorwaarden en informatie.
back to top